ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 มิ.ย. 2563 (อ่าน 233) 17 มิ.ย. 63
การแต่งกายนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 (อ่าน 137) 17 มิ.ย. 63
การแต่งกายนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 (อ่าน 129) 17 มิ.ย. 63
การแต่งกายนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 (อ่าน 156) 17 มิ.ย. 63
การแต่งกายนักเรียนระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 154) 17 มิ.ย. 63
เรียนออนไลน์ www.dltv.ac.th (อ่าน 302) 19 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทศบาล1หนองใส เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ(COVID-19) (อ่าน 229) 01 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 419) 01 ส.ค. 62