ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน วันที่ 1 เมษายน 2564 (อ่าน 92) 02 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 206) 30 ม.ค. 64
กำหนดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 มิ.ย. 2563 (อ่าน 3618) 17 มิ.ย. 63
การแต่งกายนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 (อ่าน 3293) 17 มิ.ย. 63
การแต่งกายนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 (อ่าน 3257) 17 มิ.ย. 63
การแต่งกายนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 (อ่าน 3299) 17 มิ.ย. 63
การแต่งกายนักเรียนระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 3299) 17 มิ.ย. 63
เรียนออนไลน์ www.dltv.ac.th (อ่าน 3498) 19 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทศบาล1หนองใส เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ(COVID-19) (อ่าน 3369) 01 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3522) 01 ส.ค. 62