ชุมนุมหุ่นยนต์-2565
ค่ายหุ่นยนต์-2565

ค่ายหุ่นยนต์ 2565

การเข้าสู่โปรแกรมหุ่นยนต์
https://drive.google.com/file/d/1a82kfIGGFl8SUUY8IhQ2cq8KR2efGxcF/view?usp=sharing

สไลด์สอน-PTKidsBiT-microbit-V.1 

https://drive.google.com/file/d/1O08T12j9-Q5YXe-xyGQZy1J8RpMDqOwQ/view?usp=sharingไฟล์หุ่นยนต์

PTKidsBiT-microbit


https://drive.google.com/file/d/1Y1L-3Ymx9z9NhZK9GZ8DB3q3S6MPouU9/view?usp=sharing