ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" ระหว่างวันที่ 21-30 ต.ค.62 ณ จังหวัดนครราชสีมา

นที่ 30 ตุลาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีกับชัยชนะของทัพนักกีฬา รร.เทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์"
ระหว่างวันที่ 21-30 ต.ค.62 จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีกีฬาประเภทกรีฑา หมองฮอสไทย เปตอง และฟุตซอล

โดยมีกีฬาประเภทกรีฑา
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กระโดดสูง รุ่นอายุ 12 ปีชาย ด.ช. ธราธร นันแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) กระโดดสูง รุ่นอายุ 12 ปีหญิงด.ญ. แพรวา บัวบาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) กระโดดสูง รุ่นอายุ 14 ปีชายด.ช. ธนวัฒน์ บัวบาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) กระโดดสูง รุ่นอายุ 18 ปีชายด.ช. ธนพัฒน์ อันโนนจารย์
.............................................................................................................................................

กีฬาประเภทหมองฮอสไทย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) รุ่นอายุ 16 ปีชาย
ด.ช. ณัฐภัทร ผลวีระศักดิ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) รุ่นอายุ 16 ปีหญิง
ด.ญ.วรรณษา คำมุกชิก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ด.ญ.ณัฐณิชา โพติรัม


โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,14:28   อ่าน 837 ครั้ง