คะแนน1-2565
คะแนน1-2565

ส่งปถ.05  รายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2565

ชั้น ป.1/1   https://forms.gle/mFZrM7ySP8fcZypn9
ชั้น ป.1/2   https://forms.gle/5rwxuHjxBTkafBbe9
ชั้น ป.2/1   https://forms.gle/qq5gEefSYq5QXuTZ6
ชั้น ป.2/2   https://forms.gle/9eMknrqnFFVgyr5t8
ชั้น ป.3/1   https://forms.gle/tdJYRgj6MxjWxQiM6
ชั้น ป.3/2   https://forms.gle/MDDWdp7NHzAa2SnD6
ชั้น ป.4/1   https://forms.gle/wpeG8XhBfuJ3CPuk7
ชั้น ป.4/2   https://forms.gle/KMuVLQykGedkoMAN9
ชั้น ป.4/3   https://forms.gle/W39f939tJ5AWdwef7
ชั้น ป.5/1   https://forms.gle/zzKtgC6YoVBJhKf78
ชั้น ป.5/2   https://forms.gle/gTiEkixnMVFm5vEz9
ชั้น ป.6/1   https://forms.gle/pojSMt6S3ZuR8dR49
ชั้น ป.6/2   https://forms.gle/EpFtVpCLpToDqk3T8
ชั้น ม.1/1   https://forms.gle/qnU58ffZ64fXe8Pv5
ชั้น ม.1/2   https://forms.gle/AhxKsWhZwRwNJLYv7
ชั้น ม.2/1   https://forms.gle/G1ThJgoQTPmVRjtW7
ชั้น ม.2/2   https://forms.gle/WK9nWdusF1Skn9Ue9
ชั้น ม.3/1   https://forms.gle/83A9Ao3TvrVT7yfB6
ชั้น ม.3/2   https://forms.gle/NtiZzQs8kWKne9DK7


 

แบบกรอกรคะแนนประจำชั้น

https://drive.google.com/drive/folders/1R4Ca4a3Gk6qEn6ovy1bBTibGjwJ77an2?usp=sharing
โหลดคะแนนรายวิชา

https://drive.google.com/drive/folders/145TPyZ9gR7oTMFaF96GHwUAjSfKfaGth?usp=sharingส่งคะแนนประจำชั้นเรียน

https://forms.gle/p3Pvm22Tw8s3WE6T7